" If life gives you lemons, make lemonade "

Over mij

Ik ben Jorien Tissink en ben sinds 2008 werkzaam als (GZ) psycholoog. Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen verschillende werkvelden en organisaties. Ik heb gewerkt binnen een ziekenhuis, in een revalidatiecentrum, binnen twee centra voor eetstoornissen, in de generalistische basis GGZ en als bedrijfspsycholoog. Al deze opgedane ervaringen helpen mij enorm om hulp te bieden aan verschillende cliënten met uiteenlopende klachten. Deze diversiteit past ook bij mij als persoon omdat ik houd van afwisseling en nieuwe uitdagingen.   

Ik vind het bijzonder in mijn vak als psycholoog dat mensen mij een kijkje in hun leven geven en ik een (korte of langere) tijd met hen mee mag denken. Het geeft mij energie om samen met mensen te onderzoeken hoe zij verandering kunnen aanbrengen ten aanzien van hun klachten; in de omgang met zichzelf of de omgang met anderen. Ik vind het belangrijk om een gelijkwaardige vertrouwensband op te bouwen en echt samen te werken aan passende oplossingen. Mijn werkwijze is doelgericht, inzicht gevend, doortastend, met humor en gebruikmakend van jouw sterke kanten en kwaliteiten. Ik geloof dat iedereen zijn eigen oplossingen in zich heeft en ik help iemand graag deze antwoorden te vinden.

Jorien Tissink

Opleidingen

  • Bachelor en Master Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht)
  • Postdoctorale opleiding tot GZ Psycholoog (BIG) (Rino Groep Utrecht)
  • EMDR basis- en vervolg opleiding (Vereniging EMDR Nederland)
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT trainers opleiding bij Hende Bauer)
  • Schemagerichte (groeps-)therapie, diverse basis- en verdiepingscursussen (Joan Farrel & Ida Shaw;  Schematherapie in Bedrijf en van Genderen opleidingen) 

Lidmaatschappen

  • De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Ervaringen van cliënten

(Namen zijn vanwege privacy redenen gefingeerd)

Jorien straalt veel rust uit en is een fijne gesprekspartner. Ik voelde mij meteen op mijn gemak bij haar en was daardoor niet nerveus voor de sessies. Ze stelt kritische vragen waardoor je aan het denken wordt gezet. Na elke sessie kon ik echt met iets concreets aan de slag en dat vond ik heel prettig. Ik kan nu beter mijn grenzen aangeven en ben assertiever geworden. Maar zit ook weer lekkerder in mijn vel.”  – Ankie, 32 jaar. 

“Ik was moe, somber, overprikkeld, had continu hoofdpijn en kon daardoor niet meer goed functioneren. Met deze klachten onder de arm ben ik op zoek gegaan naar iemand die mij kon helpen. Ik kwam via-via bij Jorien uit. Voor mij dus een onbekend persoon. En om een gesprek met een vreemde te voeren over iets kwetsbaars, iets wat heel dichtbij jezelf komt, is dan erg spannend. Maar door hoe Jorien is als persoon en de wijze waarop ze met mij sprak, voelde het vertrouwd, laagdrempelig, geruststellend. Ik kon open spreken en samen met haar ontdekken wat er te doen was. Jorien heeft dat vervolgens vertaald naar een resultaatgerichte aanpak. Het was daarmee voor mij duidelijk waaraan gewerkt ging worden en hoe. Het voelde fijn om te weten welke stappen ik ging zetten. Jorien stelt goede vragen en is een goede spiegel voor mij. Daardoor is zij voor mij een fijne gesprekspartner. Ik heb meerdere “oh ja”-momenten mogen ervaren tijdens de gesprekken. Aangevuld met “huiswerk” heb ik verschillende voor mij niet werkende patronen kunnen doorbreken. Ik ben blij om te zeggen dat het resultaat is behaald. Wel vraagt het voor mij onderhoud. En met deze ervaringen op zak zal Jorien dan ook de eerste zijn bij wie ik aanklop op het moment dat ik vastloop”. – Anne, 37 jaar.

Ik had eigenlijk geen hoge pet op van psychologen door eerdere ervaringen maar Jorien heeft dit voor mij veranderd. Ze is eerlijk en kijkt echt naar wie je bent. Ze spreekt niet alleen “psychologentaal” maar maakt moeilijke dingen simpel en begrijpelijk. Ze heeft mij mijn vertrouwen in psychologen weer teruggegeven” – Bob, 53 jaar. 

 Ik heb bij Jorien een traject gevolgd van ongeveer 20 sessies en dit als heel waardevol ervaren. Ze is vriendelijk, slim en stelt de goede vragen. Ze heeft mij geleerd om vriendelijker met mezelf om te gaan. Ik voelde me vaak kwetsbaar en onveilig maar heb mij bij Jorien veilig gevoeld om dit te veranderen. Ik heb weer nieuwe dingen aan durven gaan en daar ben ik dankbaar voor.” – Jasmijn, 24 jaar 

Met een dijk van een burn-out kwam ik bij Jorien terecht. Ik was somber, lusteloos, had weinig zelfvertrouwen. Het leven gaf ik op dat moment niet meer dan een twee. Samen met Jorien heb ik een plan gemaakt om het ongunstige tij te keren met als basis cognitieve gedragstherapie. Daarbij liet Jorien aan mij voortdurend de keuze voor het te bespreken onderwerp. Door de manier waarop zij vragen bleef stellen bedacht ik langzamerhand de alternatieven voor mijn eigen automatische reflexen. Geleidelijk aan kon ik de draad van het gewone leven weer oppakken en kreeg ik weer zin om dingen te ondernemen.  Jorien heeft zich tijdens alle sessies die ik met haar heb gehad, altijd oprecht belangstellend getoond; de gesprekken gingen meestal door waar ze de vorige keer waren geëindigd, zoals je dat ook met goede vrienden hebt. Cynisch kun je natuurlijk opmerken dat een therapeut daarvoor ook wordt betaald, maar Jorien ging veel verder dan een obligate belangstelling. Daardoor voelde ik mij altijd op mijn gemak, ook als ik weer eens een kloteweek had gehad en zij maar bleef ‘doorzagen’ over de reden waarom ik bepaalde keuzes wel en andere mogelijke keuzes niet had gemaakt. Daardoor werd ik mij er steeds meer bewust van dat een andere manier van naar problemen kijken je perceptie van die problemen (gunstig) beïnvloedt en daarmee je stemming. Na twaalf sessies kreeg het leven voor mij weer een acht. In die ommekeer heeft Jorien een wezenlijke rol in gespeeld.” – Dirk, 65 jaar 

“Waar eerdere trajecten stopten, zijn de sessies met Jorien wel tot de oorzaak van mijn handelen gekomen. Dit was voor mij een hele opluchting. Eindelijk kreeg ik waar ik naar op zoek was. Een andere kijk op bepaalde situaties en concrete handvatten om zaken anders aan te pakken. De sessies hebben mij geholpen weer mezelf te worden en ik heb voldoende handvatten om dit in de toekomst ook zo te houden. Bedankt Jorien!” – Patricia, 40 jaar 

 

Sluit Menu